Манай үйлчилгээ

Эрсдэлт бүлгийн хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тогтвортой байдлыг хангах

  • Эрсдэлт бүлгийн хүн амд үзүүлэх ХДХВ-ийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
  • Стратегийн ач холбогдол бүхий мэдээллээр хангах
  • Эрсдэлт бүлгийн хүн амд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний санхүүгийн тогтвортой байдал бэхжүүлэх
  • Олон нийтийн байгууллагыг чадавхижуулах, бэхжүүлэх үйл ажиллагаанууд хэрэгжүүлж байна.

ХДХВ-ийн халдвараас урьдчилсан сэргийлэх өртөлтийн өмнөх урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ/PrEP/,  ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээний хамрагдалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд OraQuick буюу өөрөө өөртөө хийх боломжтой амны хөндийн шингэнд ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээний хурдавчилсан оношлуурыг нэвтрүүлэн ажиллаж байна.