Манай үйлчилгээ

Бэлгийн эрүүл мэндийн лавлах үйлчилгээ

БЗДХ, ХДХВ, ДОХ-аас урьдчилан сэргийлэх, Бэлгийн Чиг Баримжаа, Хүйсийн Баримжаа Илэрхийлэл, бэлгийн цөөнхтэй холбоотой цогц мэдээлэл хаанаас ч авах боломжтойгоос гадна мэргэжилийн сэтгэлзүйч, эмч мэргэжилтний зөвлөгөө өгөх бэлгийн эрүүл мэндийн  24 цагийн лавлах утас