Манай үйлчилгээ

ХДХВ-ийн халдвартай хүмүүсийн тусламж, дэмжлэг, мэдээллээр хангах

ХДХВ-ийн халдвартай хүн таны эргэн тойронд байдаг уу? Танд ХДХВ-ийн халдвартай амьдрахтай холбоотой санаа зовоосон, асууж мэдэх хэрэгцээ байгаа бол бидэнд хандана уу? тусламж үйлчилгээний талаар зөвлөгөө, мэдээллийг хувь хүний нууцлалыг хадгалж цахим болон утсаар зөвлөгөө өгч байна.